fbpx

SKUPINA FALCK

0650 555 000 | info@falck.sk

FALCK NA SLOVENSKU
Falck je pôvodom dánska spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1906. V súčasnosti je Falck najväčším prevádzkovateľom záchranných zdravotných a asistenčných služieb na svete a zároveň je aj svetovým lídrom v poskytovaní školení v oblasti ochrany života a zdravia. Na Slovensku pôsobí skupina Falck od roku 2005. Pomáha ľuďom a vďaka službám, ktoré prostredníctvom svojich spoločností poskytuje, sa stará o ich zdravie a istoty.

Falck Záchranná a.s. je so svojou sieťou 107 staníc najväčším poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Táto sieť pokrýva 39 % územia krajiny a to najmä v regiónoch východného, severného a južného Slovenska a tiež v Trnave a čiastočne v Bratislavskom kraji. Falck Záchranná ponúka aj služby zdravotnej asistencie, dlhodobý prenájom záchranárskych tímov a prepravu pacientov prostredníctvom Dopravnej zdravotnej služby.

Falck Healthcare a.s. poskytuje preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť v poliklinikách a špecializovaných rehabilitačných centrách. Patrí tiež k najväčším poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby na Slovensku. Zároveň v rámci svojej divízie Falck Academy organizuje kurzy prvej pomoci pre odbornú aj laickú verejnosť a v tejto oblasti je lídrom na Slovensku. Kurzy prvej pomoci vedú výlučne profesionálni záchranári a lekári, ktorí ročne preškolia viac ako 10 tisíc klientov.

Falck Fire Services a.s. poskytuje služby požiarnej ochrany pre priemyselné podniky, organizuje tréningy a školenia protipožiarnej ochrany. Ponúka outsourcing a prevádzkovanie závodných hasičských útvarov v priemyselných podnikoch, rafinériách, chemickom a petrochemickom priemysle a železiarňach.

Falck sa venuje aj aktivitám spojeným so spoločenskou zodpovednosťou. Vďaka svojej neziskovej organizácii Falck n.o. pomáha učiť deti, ale aj dospelých prvú pomoc. Jej cieľom je, aby všetky deti na Slovensku vedeli prvú pomoc.